Op en top Nederland (Groep 5-6)

Titel van het project: Op en top Nederland

Doelgroep: Groep 5-6

Erfgoedinstelling: Klompenmuseum
Mulderskamp 2c, 7471 PA, Goor

Contact: Janneke Kremers, 0547-275823, klompen@klompenmuseumgoor.nl
Website: www.klompenmuseumgoor.nl/

Lessen zijn ontwikkeld door: Marieke ten Berge, Janneke Kremers en Henk de Haan

Inhoud

In dit project verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van het klompen maken en de geschiedenis, functie en werking van de Braakmolen. Ervaring heeft geleerd dat deze twee instellingen goed te combineren zijn gezien hun ligging. Daarom is besloten om het Klompenmuseum en de Braakmolen samen te nemen als één erfgoedproject.

Leerdoelen project

Kennis

De leerlingen kunnen:

 • aangeven wat redenen zijn waarom je deze erfgoedinstellingen bewaart voor later.
 • uitleggen hoe het proces van klompen maken verloopt.
 • kenmerken van verschillende soorten klompen benoemen.
 • vertellen waar de oorsprong van het klompen maken ligt.
 • vertellen hoe de Braakmolen werkt.
 • verschillende onderdelen van de Braakmolen benoemen.
 • uitleggen welke functies molens kunnen hebben en wat de functie van de Braakmolen is en was.

Vaardigheid

De leerlingen kunnen:

 • vragen stellen over het klompen maken en over de werking en functie van de Braakmolen.
 • het verhaal van beide erfgoedinstellingen navertellen, natekenen/naschilderen en/of beschrijven.
 • het verhaal bij beide erfgoedinstellingen relateren aan hoe mensen vroeger leefden en werkten.
 • een stukje boomstam zagen, als onderdeel van het klompen maken.
 • helpen bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden van een molenaar.
 • verschillen en overeenkomsten noemen tussen de functie van de Braakmolen vroeger en nu.

Attitude
De leerlingen:

 • krijgen besef en respect voor oude verhalen en de moraal van die verhalen.
 • kunnen hun eigen verbondenheid met beide erfgoedinstellingen vertalen in het zorgdragen voor het behoud ervan.
 • kunnen zich houden aan de veiligheidsregels tijdens de rondleidingen.

Reserveringen voor het project

Scholen kunnen het klompenmuseum en de Braakmolen bij voorkeur bezoeken in de periode april – november.