Thematisch maatwerk met 3 technieken

Lessenreeks beeldende vorming

Voor:                    groep 3, 4, 5, 6, 7, 8
Door:                    Doro Jellema
Duur:                    2x 60 minuten en 1x 90 minuten
Waar:                   in eigen lokaal
Materiaal:            van school en rest wordt meegenomen
Kosten:                5 CubaCoins

In 3 lessen worden drie basistechnieken behandeld aan de hand van thema’s waar de klas al mee bezig is. Deze basistechnieken zijn: tekenen met potlood, houtskool en krijt, schilderen en eventueel collage technieken. Vooraf geeft de school door met welke thema’s er in die periode gewerkt gaat worden en daarmee gaan we aan de slag. We beschouwen kunst over dit thema uit de kunstgeschiedenis, en we gaan vervolgens zelf een kunstwerk maken met technische uitleg en ondersteuning, ook aangepast aan de leeftijd van de leerlingen.