Deskundigheidsbevordering

Voor iedere school is er één training gratis voor het hele team.

Er kan gekozen worden uit de volgende trainingen:

Vakoverstijgend muziekonderwijs

Spoedcursus creativiteit

De Waddenzee

ICC training

Workshopcarrousel