Kasteel Twickel (gr 8)

Kenmerken

Titel van het project: Twickel, landgoed en kasteel

Doelgroep: Groep 8

Erfgoedinstelling: Stichting Twickel

Twickelerlaan 6, 7495 VG, Ambt Delden

Contact: 074-376 10 20, info@twickel.nl, www.twickel.nl

Lessen zijn ontwikkeld door: Lucia den Ouden en Marianne Bernelot Moens

Inhoud

In dit project gaan leerlingen aan de slag met de geschiedenis en de toekomst van kasteel Twickel in Delden en haar bewoners. Dit doen ze door het bestuderen van informatie en foto’s, het onderzoeken van het kasteel aan de buitenkant en aan de binnenkant. Tevens denken de leerlingen na over de vraag hoe dit erfgoed bewaard kan worden voor de toekomst.

Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat kasteel Twickel nu een van de grootste landgoederen van Nederland is waar wordt gewerkt en (van) geleefd. Het kasteel is geen museum, maar wordt voor een deel nog bewoond en is ook daarom slechts beperkt te bezoeken door het publiek.

Leerdoelen

Kennis

  • De leerling krijgt kennis van de geschiedenis, functie en bouwontwikkeling van kasteel Twickel in de verschillende periodes.
  • De leerling krijgt een indruk waarom het belangrijk is dat je erfgoed bewaart voor later.

Vaardigheid

  • De leerling leert ter plekke gericht kijken en herkennen.
  • De leerling kan het verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe de bewoners woonden, leefden en werkten in verschillende tijdsperioden.

Attitude

  • De leerling ontdekt zijn eigen verbondenheid met kasteel Twickel door in eigen omgeving op zoek te gaan naar mensen die er hebben gewerkt en te luisteren naar hun verhalen.
  • De leerling kan aanwijzingen opvolgen hoe met erfgoed om te gaan (huisregels Twickel).
  • De leerling krijgt besef en respect voor de waarde van het erfgoed.
  • De leerling ontdekt zijn eigen verbondenheid met kasteel Twickel door een brief te schrijven aan de kasteelbewoners en/of een eigen familiewapen te ontwerpen.

Reserveringen voor het project
Periode voor locatiebezoek kernles november-maart; dag en tijdstip in overleg.
Contact voor reserveren kernles: Lucia den Ouden, denouden@twickel.org, 074-259 43 18