Lessenreeksen

Indien een school de totale CubaCoins niet inzet voor een vak-/inspiratiedocent maar per groep inzet, moet minimaal 5 CubaCoins ingezet worden voor een verdiepende lessenreeks in de klas (kies je voor los aanbod voor 4 CubaCoins, dan kan je een lessenreeks van 6 CubaCoins inzetten, enz.).

Op het inschrijfformulier geef je aan in welke discipline jullie onderbouw en jullie bovenbouw een lessenreeks wil hebben. De groep krijgt de lessenreeks zelf, maar de docent kan op deze manier meerder lessenreeksen achter elkaar op school geven. Afhankelijk van de docent die dit gaat uitvoeren en de CubaCoins die worden ingezet wordt het aantal lessen bepaald (lengte van de reeks is afhankelijk van het aantal CubaCoins en het tarief van de docent en wordt aan de groep meegedeeld).

Te kiezen lessenreeksen:

Beeldende vorming: een vakdocent in de klas die rond een thema werkt of met bepaalde technieken

Muziek: een vakdocent in de klas die een onderdeel van de muziekeducatie verder uitdiept

Drama/theater: een vakdocent in de klas die werkt aan een onderdeel van drama les

Dans: een vakdocent dans die les geeft in verschillende vormen van dans

Producing: een vakdocent die de kinderen meeneemt in de techniek van Producing (groep 5,6,7,8)

Film: Deze lessenreeks wordt uitgevoerd door de leerkracht zelf. Hij/zij ervaart in een 2-uurs workshop het filmproces aan den lijve en is vervolgens in staat om – aan de hand van lesbrieven – groepjes leerlingen te begeleiden ‘from scratch to screen’. De eindproducten worden vertoond na een prachtig Rode Loper-moment in de Reggehof. Geschikt voor groep 5,6,7,8