Alles draait om de molen (Groep 6-7)

Titel van het project: Alles draait om de molen

Doelgroep: groep 6-7

Erfgoedinstelling: Watermolen Den Haller
Watermolenweg 34, 7478 PW, Diepenheim

Contact: Henk Meutstege, 0547-351534, henkmeut@caiway.nl
Website: www.watermolendenhaller.nl

Lessen zijn ontwikkeld door: Marieke ten Berge en Henk Meutstege

Inhoud

In dit project verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van watermolen Den Haller en in de werking en de functie van de watermolen vroeger en nu.

Leerdoelen project

Kennis

De leerlingen kunnen:

  • benoemen waarom het de moeite waard is om watermolen Den Haller te bewaren voor later.
  • vertellen hoe de watermolen werkt.
  • verschillende onderdelen van de watermolen benoemen.
  • uitleggen wat de functie van de watermolen is en was.

Vaardigheid

De leerlingen kunnen:

  • vragen stellen bij de werking en functie van de watermolen.
  • het verhaal bij de watermolen relateren aan hoe mensen vroeger leefden en werkten.
  • de functie en werking van de watermolen vroeger, vergelijken met de functie en werking ervan nu.
  • het verhaal van de watermolen navertellen, natekenen/naschilderen en/of beschrijven.

Attitude
De leerlingen:

  • krijgen besef en respect voor oude verhalen en de moraal van die verhalen;
  • kunnen hun eigen verbondenheid met watermolen Den Haller vertalen in het zorgdragen voor het behoud ervan.

Reserveringen voor het project

Dit bezoek kan gedurende het hele jaar gereserveerd worden, maar er moet géén ijs liggen en er moet wél water zijn.