Leerlijn erfgoed Goor

Met de leerlijn komen leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

De Leerlijnen Erfgoededucatie zijn ontwikkeld door de betrokken erfgoedinstellingen in samenwerking met Marieke Ontwikkelt

www.mariekeontwikkelt.nl

Kies een onderdeel uit het rechter menu »