Textiel aan je lijf en in de kast (Groep 7)

Titel van het project: Textiel aan je lijf en in de kast

Doelgroep: groep 7

Erfgoedinstelling: Goors Historisch Museum
Stationslaan 3, 7471 AP, Goor

Contact: Gerdien Smeenk, 0547-263519, goorsmuseum@kpnmail.nl
Website: https://www.historischgoor.nl/Museum.html

Lessen zijn ontwikkeld door: Marieke ten Berge, Gerdien Smeenk

Inhoud

In dit project verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van textiel.

Leerdoelen project

Kennis

De leerlingen kunnen:

 • uitleggen wat textiel is en waar het voor gebruikt wordt
 • vertellen waar textiel vandaan komt.
 • uitleggen hoe textiel vroeger en nu werd/wordt gemaakt.
 • uitleggen waarom mensen vroeger vaak duurzamer omgingen met hun kleding dan wij nu.
 • kledij van vroeger en nu herkennen
 • typische kledij uit verschillende landen herkennen.
 • uitleggen wat een ‘linnenkast’ is.
 • uitleggen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren voor later.

Vaardigheid

De leerlingen kunnen:

 • vragen stellen over het proces van kleding maken.
 • het verhaal over textiel relateren aan hoe mensen vroeger leefden en werkten.
 • hedendaagse kleding vergelijken met oude kleding.
 • de opgedane kennis uit het Goors Historisch Museum navertellen, natekenen/naschilderen en/of beschrijven.

Attitude
De leerlingen:

 • krijgen besef en respect voor oude verhalen en de moraal van die verhalen;
 • kunnen hun eigen verbondenheid met het Goors Historisch Museum vertalen in het zorgdragen voor het behoud ervan.

Reserveringen voor het project

Neem contact op met Gerdien Smeenk, Goors Historisch Museum
0547-263519 of goorsmuseum@kpnmail.nl