Klompenmuseum (gr. 5-6)

Titel van het project: Het Klompenmuseum

Doelgroep: Groep 5-6

Erfgoedinstelling: Klompenmuseum
Mulderskamp 2c, 7471 PA, Goor

Contact: Janneke Kremers, 0547-275823, klompen@klompenmuseumgoor.nl

Website: www.klompenmuseumgoor.nl/

Lessen zijn ontwikkeld door: Marieke ten Berge en Janneke Kremers

Inhoud

In dit project verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van het klompen maken en zien ze een grote verscheidenheid aan klompen.

Leerdoelen project

Kennis

De leerlingen kunnen:

 • aangeven wat redenen zijn waarom je deze erfgoedinstellingen bewaart voor later.
 • uitleggen hoe het proces van klompen maken verloopt.
 • kenmerken van verschillende soorten klompen benoemen.
 • vertellen waar de oorsprong van het klompen maken ligt.

Vaardigheid

De leerlingen kunnen:

 • vragen stellen over het klompen maken
 • het verhaal van het klompen maken navertellen, natekenen/naschilderen en/of beschrijven.
 • het verhaal bij het klompenmuseum relateren aan hoe mensen vroeger leefden en werkten.
 • een stukje boomstam zagen, als onderdeel van het klompen maken.

Attitude
De leerlingen:

 • krijgen besef en respect voor oude verhalen en de moraal van die verhalen.
 • kunnen hun eigen verbondenheid met de erfgoedinstelling vertalen in het zorgdragen voor het behoud ervan.
 • kunnen zich houden aan de veiligheidsregels tijdens de rondleidingen.

Reserveringen voor het project

Scholen kunnen het klompenmuseum bij voorkeur bezoeken in de periode april – november.