Percussie

Lessenreeks slagwerk

Voor:                    groep 4, 5, 6, 7, 8
Door:                    Erik Broeke
Duur:                    3 lessen van 60 minuten
Waar:                   in speellokaal
Materiaal:            –
Kosten:                5 CubaCoins

Deze lessenreeks bestaat uit die verschillende percussielessen: 1 les djembé, 1 les bodypercussie en een les Stomp (trommelen met containers, bezems en een keukentrap. Erik verdeelt de groep in 2 delen en gaat met iedere helft een half uur aan de slag.