Leerlijn erfgoed Delden

Met de leerlijn komen leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

fragment_van_de_kaart_van_delden

In 2016 is een eerste leerlijn voor de kern Delden uitgewerkt door erfgoedinstellingen. Ook voor de andere kernen in de Hof zal in de komende jaren een dergelijke leerlijn ontwikkeld worden.

De Leerlijnen Erfgoededucatie zijn ontwikkeld door de betrokken erfgoedinstellingen in samenwerking met Zeeman & De Regt.

Kies een onderdeel uit het rechter menu om naar de verschillende lessen te gaan»