Tijd voor feest! (groep 5-6)

Titel van het project: Tijd voor feest!

Doelgroep: groep 5-6

Erfgoedinstelling: Stichting School- en Volksfeest Goor

Contact: Selma Hoek, 06-28506510, selmahoek51@gmail.com
Website: https://www.schoolfeest.com/

Lessen zijn ontwikkeld door: Marieke ten Berge en Selma Hoek

Inhoud

In dit project verdiepen leerlingen zich in het ontstaan en geschiedenis van het School en Volksfeest Goor.

Leerdoelen project

Kennis

De leerlingen kunnen:

 • uitleggen waarom het School en Volksfeest in Goor is ontstaan.
 • uitleggen hoe het School en Volksfeest georganiseerd wordt.
 • kenmerken of activiteiten van het School en Volksfeest benoemen.
 • aangeven wat redenen zijn waarom het School en Volksfeest in ere moet blijven.

Vaardigheid

De leerlingen kunnen:

 • het verhaal over het School en Volksfeest reproduceren.
 • vragen stellen over het School en Volksfeest en in samenwerking met anderen informatie opzoeken om de vragen te beantwoorden.
 • het verhaal over het ontstaan van het feest relateren aan hoe mensen vroeger leefden en werkten.
 • verschillen en overeenkomsten weergeven tussen heden en verleden aan de hand van oude foto’s of materialen van het feest.
 • het verhaal over het School en Volksfeest navertellen, natekenen/naschilderen en/of beschrijven.

Attitude
De leerlingen:

 • krijgen besef en respect voor oude verhalen en de moraal van die verhalen.
 • kunnen hun eigen verbondenheid met het School en Volksfeest vertalen in het zorgdragen voor het behoud ervan.

Reserveringen voor het project

Gezien de periode waarin het Schoolfeest plaatsvindt, is het vooral leuk om dit project rond maart – juni te plannen. Dan begint het wat meer te leven bij kinderen.