Daar aan de waterkant (Groep 7-8)

Titel van het project: Daar aan de waterkant

Doelgroep: groep 7-8

Erfgoedinstelling: Het project is in beheer van het Goors Historisch museum
Stationslaan 3, 7471 AP Goor

Contact: 0547-263519, goorsmuseum@kpnmail.nl

Website: https://www.historischgoor.nl/Museum.html 

Lessen zijn ontwikkeld door: Chris te Raa, Marieke ten Berge

Inhoud

Dit project is erop gericht dat leerlingen het belang van de Regge voor Goor kunnen benoemen. Zowel vanuit het verleden als ook voor het heden.

Leerdoelen project

Kennis

De leerlingen kunnen vanuit het verleden het belang benoemen van:

 • de Regge als verdedigingsgracht
 • de afwatering van het natte Goor
 • de Regge als vaarweg.
 • het gebruik van het Reggewater

De leerlingen kunnen vanuit het heden het belang benoemen:

 • van de Regge als mogelijkheid tot recreatie
 • van de Regge als afvoer van gereinigd water
 • van de afwatering van Goor
 • van de Regge als mogelijkheid tot historisch besef

Vaardigheid

De leerlingen kunnen:

 • vragen stellen over het belang van de Regge (toen en nu).
 • het verhaal bij de markante plaatsen waar de Regge belangrijk was voor Goor, relateren aan hoe mensen vroeger leefden en werkten.
 • het verhaal bij de Regge navertellen, natekenen/naschilderen en/of beschrijven.

Attitude
De leerlingen:

 • krijgen besef en respect voor oude verhalen en de moraal van die verhalen;
 • kunnen hun eigen verbondenheid met de Regge vertalen in het zorgdagen voor het behoud ervan.

Reserveringen voor het project

Graag aan de start van dit project contact opnemen met het Goors Historisch Museum, aangezien er tijdens de wandeling een bezoek wordt gebracht aan dit museum.