De Tweede Wereldoorlog: ver weg, maar toch dichtbij… (Groep 7-8)

Titel van het project: De Tweede Wereldoorlog: ver weg, maar toch dichtbij…

Doelgroep: groep 7-8

Erfgoedinstelling: Werkgroep Stolpersteine Diepenheim

Lessen zijn ontwikkeld door: Marieke ten Berge – ten Voorde

Inhoud

De lessenserie bestaat uit de volgende zes lessen:

 • Les 1: Het ontstaan van de Tweede Wereldoorlog
 • Les 2: Midden in de oorlog; Joden en onderduiken
 • Les 3: Midden in de oorlog: Verzet en concentratiekampen
 • Les 4: Einde van de oorlog: Bevrijding en herdenking
 • Les 5: Onderzoeksopdracht
 • Les 6: Stolpersteine in Diepenheim

Leerdoelen project

Kennis

 • Rechten en plichten die kinderen in een democratische samenleving hebben
 • Enkele hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger
 • Het verschijnsel dat er in een democratie verschillen in opvattingen zijn
 • Hoe mensen met elkaar positief kunnen communiceren
 • Rechten van het kind om aan het gemeenschapsleven deel te nemen
 • Hoofdzaken van geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleven een belangrijke rol spelen
 • Rechten van het kind om een eigen identiteit te ontplooien
 • Dat mensen- en kinderrechten voor iedereen gelden

Vaardigheid

 • Eenvoudige informatie op hoofdzaken begrijpen
 • Eigen mening met anderen bespreken
 • Accepteren dat eigen opvattingen niet altijd worden gedeeld
 • Het belang van mensen- en kinderrechten in het eigen leven typeren en bediscusiëren
 • Deelnemen aan discussie en overleg
 • Een verbetering in de klas of school meehelpen te organiseren en initiëren
 • Bijdragen aan het maken en uitvoeren van regels en afspraken in de klas en op school
 • Zelf verantwoordelijkheid nemen om mensen- en kinderrechten in de eigen omgeving te beschermen
 • Zich in opvattingen en gevoelens van anderen inleven
 • Samenwerken met anderen ongeacht sociale, etnische en/of culturele achtergronden
 • Verschillen en overeenkomsten tussen mensen zien en waarderen
 • In concrete situaties discriminatie en uitsluiting herkennen

Attitude

 • Conflicten op vreedzame wijze oplossen
 • Zich gedragen vanuit respect voor anderen en algemeen aanvaarde waarden en normen
 • De rol van gezagsdragers bij het oplossen van conflicten respecteren
 • Actie ondernemen om in de eigen gemeenschap mensen- en kinderrechten op gebied van vrijheid, veiligheid, gelijkheid en respect te realiseren
 • Vanuit betrokkenheid samenwerken aan een sociaal en ruimtelijk stimulerende en aangename leef-, speel- en leeromgeving
 • Zich medeverantwoordelijk voelen voor het recht op eigen ontplooiing en die van anderen
 • Een serieuze en respectvolle dialoog met anderen aangaan