Op Maat

Door een keuze te maken uit het Op Maat programma kan een school zelf accenten leggen binnen de cultuureducatie. Het aanbod hiervoor is divers, zo kan er gekozen worden uit:

  • Onderdelen van het Mediakunstatelier
  • De Vakdocent in de klas
  • Inspiratiedocenten die het team inspireren op diverse disciplines
  • Het inzetten van losse workshops

Iedere groep ontvangt vijf ‘fictieve’ CubaCoins. De school kan er voor kiezen om die per groep in te zetten of samen te voegen en voor de hele school bijvoorbeeld een jaar lang een vakdocent in te huren. Het is aan de school zelf hier keuzes in te maken.

De keuze voor de besteding van de CubaCoins voor schooljaar 21-22 moet voor 15 september 2021 bij de CuBaHof bekend zijn. De keuze kan worden opgegeven in het inschrijfformulier.