Terug in de tijd van kastelen (Groep 6-7)

Titel van het project: Terug in de tijd van kastelen

Doelgroep: groep 6-7

Erfgoedinstelling: Kasteel Warmelo
Stedeke 11, 7478 RV, Diepenheim (NB: De ingang van de parkeerplaats vindt u aan de Borculoseweg)

Contact: Annemarie Avenarius, 0547-352547, park@kasteelwarmelo.nl
Website: www.kasteelwarmelo.nl

Lessen zijn ontwikkeld door: Marieke ten Berge en Annemarie Avenarius

Inhoud

In dit project verdiepen leerlingen zich in de geschiedenis van kasteel Warmelo en in de functies van kastelen, zowel vroeger als nu.

Leerdoelen project

De leerlingen kunnen:

 • uitleggen waarom er vroeger kastelen werden gebouwd.
 • uiterlijke kenmerken van kastelen benoemen (o.a. gracht, bijgebouwen, binnenplaats, tuinen, …)
 • uitleggen hoe mensen vroeger woonden, werkten en leefden op een kasteel.
 • uitleggen welke functies kastelen vroeger hadden.
 • uitleggen welke functies kasteel Warmelo vandaag de dag heeft.
 • uitleggen waarom het de moeite waard is om dit erfgoed te bewaren voor later.

Vaardigheid

De leerlingen kunnen:

 • vragen stellen over het leven op kasteel Warmelo, zowel vroeger als nu.
 • het verhaal over kasteel Warmelo relateren aan hoe mensen vroeger leefden en werkten.
 • het verhaal van kasteel Warmelo navertellen, natekenen/naschilderen en/of beschrijven.

Attitude
De leerlingen:

 • krijgen besef en respect voor oude verhalen en de moraal van die verhalen;
 • kunnen hun eigen verbondenheid met kasteel Warmelo vertalen in het zorgdragen voor het behoud ervan.

Reserveringen voor het project

Scholen kunnen een bezoek plannen in de periode oktober t/m maart.