Leerlijn erfgoed

Voor de hele gemeente zijn, op advies van de scholen, lessen ontwikkeld in cultureel erfgoed.

Met deze lessen komen leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

De lessen geven antwoord op de volgende vragen: Wat is er gebeurd op de grond onder onze voeten? Wat bindt ons? Welke sporen van de geschiedenis vindt je terug in voorwerpen, gebouwen, verhalen, bijzondere plekken en in het landschap van de gemeente Hof van Twente? Welke verhalen horen daarbij? Wat bewaren we voor later? En wat willen we van dit bijzondere lokale erfgoed overdragen aan een nieuwe generatie, oftewel aan leerlingen van 8 tot 12 jaar?

Voor ieder erfgoed geldt dat er een voorbereidende les is, een bezoek aan het erfgoed en een afsluitende les op de school. Ook is er een verkorte versie.

Bij het volgende erfgoed zijn lessen ontwikkeld:

Op deze website staat voor alle lessen beschreven voor welke groep de les is ontwikkeld, maar hier mag ook van af worden geweken.

Het is de bedoeling dat je als leerkracht jaarlijks zelf beslist welk erfgoed je gaat bezoeken. Mogelijk is er een mooie combinatie te maken met een thema dat in de loop van het jaar wordt behandeld.

De erfgoedlessen en het bezoek zijn voor de school kosteloos. De CuBaHof zorgt ervoor dat de erfgoedinstelling € 2,- per leerling krijgt wanneer de school een erfgoedinstelling bezoekt.