Leerlijn erfgoed

Met de leerlijn komen leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

De leerlijn geeft antwoord op de volgende vragen: Wat is er gebeurd op de grond onder onze voeten? Wat bindt ons? Welke sporen van de geschiedenis vindt u terug in voorwerpen, gebouwen, verhalen, bijzondere plekken en in het landschap van de gemeente Hof van Twente? Welke verhalen horen daarbij? Wat bewaren we voor later? En wat willen we van dit bijzondere lokale erfgoed overdragen aan een nieuwe generatie, oftewel aan leerlingen van 8 tot 12 jaar?

In 2016 is een eerste leerlijn voor de kern Delden uitgewerkt door erfgoedinstellingen. Ook voor de andere kernen in de Hof zal in de komende jaren een dergelijke leerlijn ontwikkeld worden.

De Leerlijnen Erfgoededucatie zijn ontwikkeld door de betrokken erfgoedinstellingen in samenwerking met Zeeman & De Regt.