Wat is CuBaHof

Cultuureducatie

Steeds meer scholen denken na over wat ze met cultuureducatie willen. In ieder geval niet meer al die losse activiteiten, maar een structureel en doordacht aanbod. Enthousiasme van één leerkracht is niet voldoende: directies, schoolbesturen, culturele instellingen en gemeenten spelen allen een essentiële rol. Daarom is in de Hof van Twente de Stichting Culturele Basisvorming Hof van Twente, afgekort Stichting CuBaHof opgericht zodat alle scholen, klein en groot, een gelijkwaardig aanbod ontvangen en zodat de gelden die de scholen beschikbaar hebben, democratisch kunnen worden ingezet.

Stichting CuBaHof

Stichting CuBaHof is een samenwerkingsverband tussen de basisscholen en culturele instellingen in Hof van Twente. De stichting draagt zorg voor het culturele aanbod voor alle scholen in de gemeente. CuBaHof verzorgt jaarlijks voor alle basisschoolgroepen (zo’n 2800 kinderen op 19 basisscholen) een afwisselend cultureel programma op het gebied van cultureel erfgoed, dans, literatuur, muziek, theater, audiovisuele en beeldende kunst. Het gaat dan zowel om kennismaking met amateur en professionele kunst, waarbij kennismaking met kunstorganisaties uit de nabije omgeving extra aandacht krijgt.

Bestuur en cultuurcoach

In de CuBaHof zitten vertegenwoordigers van de scholen, maar ook medewerkers van kunst- en cultuurinstellingen, zodat er sprake is van een lokaal netwerk. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van de basisscholen uit de diverse kernen, en vertegenwoordigers van De Reggehof, de Muziekschool Hof van Twente, de bibliotheek en Kunstvereniging Diepenheim.

Binnen CuBaHof is Karin Köster aangesteld als cultuurcoach. Zij brengt de activiteiten samen met de scholen en instellingen tot stand. De cultuurcoach is bereikbaar via: info@cubahof.nl