Kennis van kleur

Lessenreeks beeldende vorming

Voor:                    groep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Door:                    Doro Jellema
Duur:                    2x 60 minuten en 1x 90 minuten
Waar:                   in eigen lokaal
Materiaal:            van school en rest wordt meegenomen
Kosten:                5 CubaCoins

Schilderen met alleen primaire kleuren en wit? Iedereen kan het, vanaf 4 jaar. We toveren alle kleuren van de regenboog! In 3 lessen van anderhalf uur gaan we de basis van kleur en verf verkennen en verankeren. Elke les begint met een stukje theorie en een paar schilderijen van grote of minder grote meesters ter inspiratie en dan komt het praktische gedeelte waarbij de leerlingen procesgericht aan het werk gaan.

De eerste les gaat over de kleurencirkel, deze maken ze voordat ze vrij gaan schilderen. De tweede les gaat over verf, we maken zelf verf waarmee we gaan schilderen. De derde les herhaalt de kennis van de eerste twee lessen en is vooral een doe-les waarbij de regenboog centraal staat.