Noordmolen (gr. 6)

Titel van het project: Noordmolen, erfgoed op het mooiste plekje van Twickel

Doelgroep: groep 6

Erfgoedinstelling: Stichting Beheer Noordmolen Twickel

Contactgegevens: dhr. J. Roerink tel. 074-3761772

Website: http://www.noormolen.nl

Lessen zijn ontwikkeld door: J. Roerink, W. de Lange en J. Hilverdink

Inhoud

In dit project gaan de leerlingen aan de slag met de Noordmolen als historische voorziening van slimme energie. Dit doen ze door zich te verdiepen in de werking van de watermolen en het bestuderen van de cultuurhistorische omgeving van de molen aan de hand van een filmclip, foto’s en het in elkaar zetten van een bouwplaat. Tijdens het bezoek aan de Noordmolen onderzoeken de leerlingen op een actieve manier de procesgang van het olieslaan.

Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat De Noordmolen de enige nog origineel werkende overgebleven molen is in Delden. We willen dit in goede staat en werkend houden (oude ambacht), zodat na ons de mensen ook nog kunnen zien, horen, ruiken en voelen = beleven, hoe een door water aangedreven oliemolen werkt. Het zijn sporen uit het verleden, die we zó bijzonder vinden, dat we ze de moeite waard vinden, om te bewaren voor later. Ze zijn bijzonder omdat ze iets vertellen over de geschiedenis van ons land. Ze vertellen iets over hoe de mensen vroeger leefden. Als je een molen bezoekt zal je ook zien dat ze heel slim zijn gemaakt. En molens zorgen voor toeristen in ons land, in onze provincie en natuurlijk in Delden.

Leerdoelen project

De leerling kan:

  • een definitie geven van erfgoed en dit toelichten met voorbeelden van erfgoed in de Hof van Twente. (kennis).
  • een verhaal bij het erfgoed plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en waarbij verschillen en overeenkomsten noemen met nu. (vaardigheden).
  • aanwijzingen opvolgen hoe met erfgoed in een specifieke situatie om te gaan. (attitude)

Reserveringen voor project:

Reserveringen voor het project: dhr. J. Leushuis tel. 074-3761945 b.g.g. zie website Noordmolen (bij vorst kan de Noordmolen niet draaien, gehele jaar verder beschikbaar voor bezoek)