Leerlijn erfgoed Markelo

Kies een onderdeel uit het rechter menu »

Met de leerlijn komen leerlingen van groep 5 t/m 8 in het basisonderwijs structureel in aanraking met het lokale erfgoed en de bijbehorende verhalen, krijgen zij kennis van de eigen omgeving en leren zij het erfgoed waarnemen, herkennen, verklaren en waarderen.

In 2018 is een leerlijn voor de kern Markelo uitgewerkt door erfgoedinstellingen.

De leerlijn Erfgoededucatie Markelo zijn ontwikkeld door de betrokken erfgoedinstellingen in samenwerking met Willemijn Zwart.