Veldtocht

Binnenschoolse Veldtocht

Ieder jaar wordt in een van de kernen van de gemeente de Veldtocht georganiseerd, een kunst- en cultuurweek voor basisscholen.

In 2022 zal deze plaatsvinden in Goor. Deelnemende scholen zijn: Heeckeren, Pr. Constantijn, ’t Gijmink, de Boomhut en de Albatros.

Tijdens de Veldtocht ligt de nadruk op kennismaking met het cultureel aanbod uit de eigen omgeving, waarbij met name samenwerking wordt gezocht met partijen uit de betrokken kern en gemeente. Een rol van de amateurorganisaties en instellingen met aanbod voor amateurs wordt tijdens de Veldtocht nadrukkelijk gezocht. De Veldtocht wordt veelal afgesloten met een groot gezamenlijk optreden.

Een werkgroep, bestaande uit leerkrachten van alle scholen plus de cultuurcoach van CuBaHof, stelt het programma samen.

Buitenschoolse Veldtocht

In 2021 werd van 17-21 mei een buitenschoolse veldtocht georganiseerd voor kinderen die in Delden of Azelo wonen, maar niet in de gemeente Hof van Twente naar school gaan. Klik hieronder voor het programma.

Buitenschoolse Veldtocht 2021