Veldtocht

In het schooljaar 2023-2024 is de Veldtocht in Markelo (Stokkum, de Welp, de Zwaluw, Brookschole, Elserike). Een week lang staan de scholen in het teken van Kunst en Cultuur aan de hand van een door hen zelf gekozen thema.

In de Veldtochtweek krijgen de leerlingen 3 culturele activiteiten die te maken hebben met het gekozen thema. Een voorbereidende groep van 2 leerkrachten per school start in oktober met de voorbereiding. De CuBaHof zal hiervoor een uitnodiging sturen en is kartrekker in de organisatie.