Cosmos Sterrenwacht, Lattrop

www.cosmossterrenwacht.nl

Schoolprogramma’s (groep 1 t/m 8)
De sterrenwacht heeft verschillende schoolreis- en excursie-arrangementen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Kleuters en sterrenkunde gaan ook heel goed samen! In overleg kunnen we eventueel een passend programma maken voor elke doelgroep.

De programma’s zijn interactief. We maken veel ruimte voor vragen en de verwondering van leerlingen. Wij vinden het erg belangrijk dat kinderen enthousiast worden over de ruimte en de sterrenwacht!
Duur:    afhankelijk van het programma
Kosten: € 3,50 per lln