Remband van Rij kar

De Remband van Rij kar is een mobiele marktkraam die bij scholen op het schoolplein geplaatst kan worden. De kar zit vol groot materiaal, waarmee kunst en cultuurlessen op het plein gegeven kunnen worden. Zoals lessen beeldhouwen met gasbetonblokken, groot werk met klei en bamboebouwen met stokken van 1.20 en 1.50 lang.

De lessen worden in de zomerperiode via de CuBahof aan de scholen aangeboden op vooraf vastgestelde periodes. In die periodes kan per school aangegeven worden welke discipline uitgevoerd moet worden. Materialen, lesbrieven en deskundige begeleiding worden meegeleverd.

De Remband van Rij kar is ook buiten de door de CuBahof vastgestelde perioden door scholen in te zetten, bijvoorbeeld bij de Veldtocht, een kunst en cultuurweek, een feestelijke dag op school, etc. De kar wordt door een vrijwilliger naar de scholen gereden (waar we heel blij mee zijn).

De Remband van Rij kar is door scholen buiten Hof van Twente in te huren. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de cultuurcoach van de CuBahof. Er wordt gekeken naar de planning en samen wordt een prijs afgesproken, afhankelijk van het feit of materiaal, lesbrieven en deskundige begeleiding gewenst is. De Remband van Rij kar moet in dit geval door de school zelf uit de stalling in Hof van Twente opgehaald worden.