Inspiratie bijeenkomst met Maarten Bootsma

Maarten is 30 jaar actief als regisseur en acteur in het jeugd en jongeren theater, 20 jaar actief als docent drama op een pabo. Daarvoor 12 jaar leerkracht drama voor speciaal onderwijs en MBO. “En sinds een paar jaar ben ik betrokken geraakt bij de rijkdom van kleinkinderen. Zij lopen het risico de leerkrachten te krijgen die nu afstuderen. Ik zie wat er op de basisscholen gebeurt met de vaardigheidsvakken muziek, beeldend en drama… of liever gezegd; wat er niet gebeurt. En ik maak mee wat er met deze vakken gebeurt op de pabo. Het knaagt!

De kracht van vaardigheidsvakken wordt niet herkend en er is een belangrijke waarde op de achtergrond geraakt in het hele onderwijs, dat woord is ‘evenwicht’.
En omdat aandacht voor evenwicht ontbreekt neemt de stress toe. En stress leidt op haar beurt tot blokkering in het leerbrein met tot gevolg apathie. Zou het mogelijk zijn via kleine aanpassingen om dit proces te kantelen? Daar gaat deze interactieve training voor leerkrachten over. Mocht u het aandurven dan ben ik graag een dagdeel uw trainer/inspirator”.