CuBaHof

Welkom bij CuBaHof

Sinds 2001/2002 is de Stichting Culturele Basisvorming Hof van Twente (CuBaHof) actief. Deze heeft als doel de culturele activiteiten voor de leerlingen van alle basisscholen in de gemeente Hof van Twente te regelen. Op deze website vindt u informatie over wat de CuBaHof doet en wat haar beweegredenen zijn.

De activiteiten van de CuBaHof komen mede tot stand door financiële bijdragen van de gemeente Hof van Twente, Cultuureducatie met Kwaliteit / Provincie Overijssel en de cultuurbudgetten van de scholen.