Nieuw beleidsplan ’21-’24 gepresenteerd

Cultuur. Jíj maakt het. Dat is de titel van onze plannen voor de periode ’21-’24 die we vorige week donderdag 30 januari bij het Ministerie hebben ingediend.

Hierin spelen we de komende jaren goed in op nieuwe uitdagingen in de wereld van cultuur. Want die zijn er genoeg! Uitgangspunt is de opdracht die we als Rijkscultuurfonds van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben gekregen. Over die opdracht is minister van Engelshoven van OCW duidelijk: ze wil cultuur toegankelijk maken voor iedereen. Toegankelijkheid is van maatschappelijke waarde én is bovendien sleutel tot vernieuwing van het culturele landschap.

De opdracht van de Minister sluit naadloos aan bij de missie en de visie van ons als Fonds: Bijdragen aan een gelijk speelveld voor verschillende cultuurmakers, vormen van cultuur en manieren van cultuur maken. In ons nieuwe beleidsplan voor de periode ’21-’24 zetten we nadrukkelijk in op inclusiviteit. Van het cultuurbegrip, de vormen waarin cultuur tot uitdrukking komt en de mensen die cultuur maken. Cultuur beperkt zich namelijk niet tot vastomlijnde verschijningsvormen of tot een selecte groep betrokkenen. Cultuur vormt en ontwikkelt zich via elke uiting van creativiteit.

Onder het motto ‘Cultuur. Jíj maakt het.’ dragen we bij aan meer diversiteit en zo aan een gelijk speelveld voor iedereen om mee te doen en zich verder te ontwikkelen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie