Cultuureducatie met Kwaliteit gaat door na 2020

Dinsdag 11 juni presenteerde minister van Engelshoven de uitgangspunten voor het cultuurbeleid voor de jaren 2021-2024. In de plannen staat onder andere dat er een vervolg komt op het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, met daarin meer ruimte om in te spelen op lokale behoeften. In de nieuwe periode ontvangen alle gemeenten hetzelfde bedrag als de negen grootste gemeenten, namelijk 0,79 euro per inwoner. Dit betekent een extra investering van 3,5 miljoen euro. Goed nieuws dus, ook voor het cultuuronderwijs in Overijssel! 

Op de websites van het Fonds voor Cultuurparticipatie vind je meer informatie en de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid.