Vis à la Picasso

Workshop beeldendevorming

Voor:                    groep 3, 4, 5, 6, 7, 8
Door:                    Saskia Pekelharing
Duur:                    1,5 uur
Waar:                   in eigen lokaal
Materiaal:            wordt verzorgd door Saskia
Kosten:                1 groep: 4 CubaCoins, 2 groepen: 7 CubaCoins

We beginnen de les met het bekijken van werken en werkwijze van Miro en Picasso. Zij lijken door middel van experiment en goed kijken tot een werk te komen. Dat gaan we met de klas ook proberen.  Door middel van experiment, gemengde technieken en collage creëren de kinderen een eigen zee-beest, dat zo uit een museum lijkt te zijn gezwommen. Kinderen werken met verf, stift, collagetechnieken met kosteloos materiaal. Ze leren experimenteren, kijken naar het werk van een ander en reflecteren over hun eigen werk. Het eindresultaat is mooie vissententoonstelling waar iedereen trots op zal zijn.