Workshop Podcast in de klas

Door:                             Bart Eshuis

Voor:                              groep 5, 6, 7, 8

Duur:                             2 uur

Waar:                             in eigen lokaal

Materiaal:                     wordt door Bart meegenomen

Kosten:                          1 groep: 5 CubaCoins, 2 groepen: 8 CubaCoins

Inhoud:

De leerlingen gaan in groepjes een eigen podcast maken. Dat vraagt om een redactievergadering, waarin het onderwerp wordt bepaald, de vorm wordt gekozen, de rollen worden verdeeld en de inhoud op papier komt te staan. Daarna vinden de opnames plaats en de technische nabewerking. De kinderen doen alles in principe zelf en worden daarbij begeleid door Bart. Aan het eind van de les worden de verschillende podcasts beluisterd en worden deze op de server van de school opgeslagen, zodat deze door de school gebruikt kunnen worden. Een leuk project aan het eind van een themamaand.