Dansspetters

1 of 2 workshops dans voor groep 1, 2, 3

Door:                             Lynn Tackaert

Duur:                             1 of 2x 60 minuten

Waar:                             in eigen lokaal of speellokaal

Materiaal:                     wordt verzorgd door Lynn Tackaert

Kosten:                          1 of 2 CubaCoins (afhankelijk van 1 of 2 workshops)

Inhoud:

Een bekende dansmethode waarmee kinderen verschillende dansexpressie oefeningen aanleren.

De methode biedt zowel structuur als ruimte voor exploratie; er is volop ruimte voor eigen ideeën van de kinderen.

Elke dans heeft een achtergrond en een thema die aansluiten bij de leef- en belevingswereld van kinderen en waarin het speelse element en de eigen improvisatie een centrale plaats hebben.

Met een thema zoals ‘sprookjes’ of ‘het circus’ of misschien wel het ‘ziekenhuis’ gaan kinderen aan de slag met verschillende dansoefeningen en spelletjes. Ze leren geen pasjes, maar leren het eigen lichaam spelenderwijs ontdekken. Op deze manier groeit het zelfvertrouwen en krijgen de kinderen plezier in bewegen.