Inspiratiedocenten

Een Inspiratiedocent heeft als doel het team te inspireren. Hij/zij geeft dus het team les, of geeft training on the job in de klas, met als doel dat de leerkracht daarna zo geïnspireerd is dat hij/zij het verder zelf kan uitvoeren. Het gaat dus niet om een vakdocent die een les komt verzorgen, het gaat erom dat je, met name als team maar een individuele leerkracht kan ook, geïnspireerd raakt en daarna deze lessen zelf ook kan geven.

Inspiratiedocenten kunnen inspireren op verschillende vlakken: bijvoorbeeld op het gebied van muziek, dans, drama, beeldende vorming en mediakunst, maar ook op het gebied van procesgericht werken, vakoverstijgend werken, etc.

Bij de Cubahof is een overzicht van inspiratiedocenten, maar als school kan je zelf ook een inspiratiedocent zoeken en die aan de CuBaHof voorstellen. Die kan dan vervolgens ingezet worden.

De kosten (in aantal CubaCoins) van een Inspiratiedocent zijn afhankelijk van het uurtarief van de desbetreffende Inspiratiedocent.

Drama: Jos Brummelhuis geeft handvatten voor het gebruik van drama onder schooltijd. Er is begeleiding voor de leerkracht bijv. met de methode drama-online.

Beeldende kunst: Marianne Jonkhans overlegt met de school welke ‘hulpvraag’ ze hebben om op een andere manier aan de slag te gaan met beeldende kunst. Uitgangspunt kan een thema zijn, procesgericht werken of werken rond een kunstenaar.

Dans: Sandra Bakker; d.m.v. korte opdrachten worden leerlingen uitgenodigd om hun lichaam te gebruiken en te bewegen op muziek en ritmes. De opdrachten zijn omschreven in een lesbrief en blijven achter op school. Er is ook begeleiding voor de methode Dans-wijs.

De kleuterspecialist: Lianne Jongsma (wordt alleen georganiseerd als er meerdere scholen belangstelling hebben i.v.m. de kosten). Tijdens de training krijgen de kinderen een voorstelling op de basisschool te zien. Aansluitend op deze voorstelling wordt de leerkracht zelf getraind in het poppenspel. Zie de website van de kleuterspecialist.

Taal en poëzie: Kom voor Taal: aan de hand van de vraag van de school rond taal en poëzie wordt een aanbod gemaakt. Dit kan zijn voor de teamleden tijdens een training, maar dit kan ook zijn als Training on the Job in de klas

Film en storytelling: Michiel Bos kan op diversen manieren en met gebruik makend van moderne middelen verhalen verbeelden. Denk aan Stopmotion film en beeldverhaal. N.a.v. de wens van de school doet Michiel een aanbod (training on the job)

Training warming-up en energizers: Tessa Kortenbach (de praktijk voor dans en stem) geeft een training vol energie, expressie, humor en leerzame momenten aan het team van de school. Zij richt zich altijd op de combinatie van verschillende theatervormen: beweging, dans, stem, zang en toneel. Elke oefening wordt op drie manieren aangeboden (voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw).