Wendezoele (Groep 5)

Titel van het project: Op de boerderie

Doelgroep: Basisschool groep 5

Erfgoedinstelling: Museumboerderij de “Wendezoele”

Twickelerlaan 14, 7495 VG, Ambt-Delden

Contact: 06-44099790, info@wendezoele.nl, www.wendezoele.nl

Lessen zijn ontwikkeld door: Carla Veldhof en Harry Kalenkamp

Inhoud

In dit project gaan leerlingen aan de slag met het leven op de boerderij van rond 1930 en heden.

Verhalen staan centraal in dit project, verhalen van Ab en Aleida en Pien en Stef. Ook onderzoeken de leerlingen in de klas actief voorwerpen va vroeger en nu uit de leskist en beleven ze het boerenleven op de Wendezoele. Tijdens het bezoek nemen ze deel aan activiteiten rondom zes thema’s. Spelenderwijze komen de voorwerpen uit de leskist terug en herkennen de leerlingen delen uit het verhaal van Ab en Aleida, die ook echt op deze boerderij hebben geleefd.

Het erfgoed dat centraal staat in deze lessen is bijzonder omdat de museumboerderij de Wendezoele is gevestigd op erve `Brinkcate`. Deze boerderij is al sinds 1859 onderdeel van landgoed Twickel en is in nagenoeg authentieke staat gebleven.

Leerdoelen project

De leerlingen leren:

  • Met respect omgaan met het aanwezige erfgoed op museum Wendezoele.
  • De leerling kan de aangeboden informatie plaatsen in de tijd en relateren aan hoe mensen in een bepaalde tijdsperiode woonden, leefden en werkten en daarbij verschillen en overeenkomsten noemen.
  • De leerling kan het boerenleven van toen zintuiglijk ervaren

Reserveringen voor het project

Reserveren kan bij de contactpersoon te bereiken onder bovenstaand telefoonnummer en via reservering@wendezoele.nl. Bezoekperiode vanaf laatste zaterdag april tot laatste zaterdag september.